Oblast použití měděného lanka

1. vojenské kryté drátěné vodiče;uzemňovací tyče pro energetiku;Pletené stínící dráty pro silové kabely;konektory pro různé elektronické součástky;zesílená vodivá jádra pro speciální kabely;Nadzemní vedení pro přenos energie a telefonní vedení;paralelní dvoujádrové telefonní uživatele Vodiče komunikačních linek;nosné kabely a troleje elektrifikovaných železnic a železničních tranzitních tratí;materiály vnitřních vodičů koaxiálních kabelů pro účastnické linky kabelové televize a domácí linky;vnitřní vodiče počítačové lokální sítě, přístupové síťové kabely a polní kabely.
2. Oblasti použití tvrdého měděného lanka a měkkého měděného lanka:
(1) Tvrdý měděný lankový drát: Tvrdý měděný lankový drát se často používá na místech, která potřebují vést elektřinu a vyžadují relativně vysoké napětí díky své vysoké pevnosti v tahu a relativně silné elektrické vodivosti.Silná pevnost v tahu, relativně silná, malý odpor, dobrá elektrická vodivost
(2) Měkké měděné lankové dráty: Nejběžnější z nich jsou domácí elektrické dráty, které jsou vhodné pro elektrické stroje a používají se jako vodiče pro silové kabely a komunikační zařízení.Obvykle tenčí než tvrdý měděný lankový drát, má obzvláště vysokou vodivost a houževnatost.
3. Oblast použití izolovaného měděného lanka: to znamená, že vně měděného lanka je kruh z izolačního lepidla nebo plastu.Takový měděný lankový drát je vyroben hlavně z vysoce pevnostních charakteristik měděného lankového drátu, který lze použít pro speciální zámky, brzdová vedení na jízdních kolech, akumulátorových autech a motocyklech.Dá se také rozšířit a použít jako lano na sušení prádla a podobně.Má vyšší pevnost v tahu.
Správná metoda identifikace měděného lanka
1. Za prvé: Podívejte se na vzhled měděného lanka.Nákup měděného lanka je třeba sledovat ze vzhledu.Obecně platí, že dobrý měděný lankový drát má relativně světlý vzhled se zjevným poškozením a škrábanci a nedojde k žádné změně barvy způsobené zjevnými oxidačními reakcemi.
2. Za druhé: podívejte se na specifikace a modely měděných lankových drátů.Při výběru měděného lanka je třeba dodržet velikost a specifikace drátu.Obecně platí, že výkres měděného lanka musí být ve specifikovaném rozsahu a nesmí překročit procesní standard, jinak bude považován za neplatný lankový drát.
3. Znovu: podívejte se na strukturu měděného lanka.Při nákupu měděných lanek je také nutné sledovat rozmístění a složení lanek, zda tam nejsou krátké dráty, chybějící dráty, uvolněné prameny a bludné prameny.Obecně je lze pozorovat pouhým okem.
4. Nakonec: podívejte se na proces svařování měděným lankovým drátem.Při nákupu měděných lankových drátů je třeba věnovat pozornost také tomu, zda je svařovací proces spolehlivý, zda jsou svařované části rozhraní čisté a zda existují nerovnoměrné linie.

novinky3

Měkký měděný lankový drát


Čas odeslání: 30. prosince 2022